Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ số 877/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở GD mầm non phổ thông trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030
QĐ số 16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Quyết định, Quy định về đạo đức nhà giáo
QĐ 27/2005-BGDĐT 29/08/2005 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"