Trường Tiểu học Cư Pul: Quá trình hình thành và phát triển

        Trường Tiểu học Cư Pul đóng chân trên địa bàn Thôn Hòa Trung, xã Hòa Đông, được thành lập năm 1987 trên cơ sở tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Cư Pul. Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có 03 lớp – một điểm trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học còn thiếu thốn. Phòng học được làm bằng tranh tre tạm bợ.  Với tinh thần đoàn kết, vượt khó của các thế hệ nhà giáo, sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện của các thế hệ học sinh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chung tay của nhân dân; đến nay, trải qua 31 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Trường, lớp học được đầu tư xây dựng khang trang; trang thiết bị dạy học, giáo dục đảm bảo đủ về số lượng và tăng về chất lượng; kỷ cương, nề nếp nhà trường ngày một nâng lên; môi trường học tập được cải thiện, gần gũi với học sinh và phụ huynh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đều đạt 100%; Gần 400 lượt học sinh của nhà trường đạt giải trong các cuộc thi từ cấp huyện trở lên, nhiều em là kỹ sư, bác sĩ, có nhiều em trở thành lãnh đạo ở địa phương … Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được UBND Tỉnh Đăk Lăk trao bằng công nhận vào tháng 12 năm 2017.  Chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 85,7%. Hàng năm đã có nhiều đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua và giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện. Hàng năm nhà trường luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp cơ sở đạt từ 80 – 90%.  Chất lượng đại trà được giữ vững và nâng lên. Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội để tăng cường công tác quản lý học sinh, theo dõi sát sao công việc học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức của các em. Đồng thời chú trọng đến các hoạt động văn, thể, mỹ tạo ra những sân chơi lành mạnh chống các biểu hiện tiêu cực trong nếp sống hoặc tệ nạn xã hội.  Với những thành tích đạt được Trường Tiểu học Cư Pul đã  và đang hoàn thiện về mọi mặt; các thầy cô và các em học sinh quyết tâm thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ PUL

  1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.        
  2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường,  thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.       
  3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
  4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật
  5. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.
  6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
  7. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN

1) HIỆU TRƯỞNG

      – Chỉ đạo chung, tổ chức bộ máy nhà trường

      – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

      – Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

      – Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

      – Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường

      – Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường

      – Phụ trách chỉ đạo chuyên môn

      – Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục

      – Theo dõi các lớp 2 buổi/ngày

      – Phụ trách chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ

      – Hoạt động giáo dục lao động – vệ sinh

2) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      – Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.

      – Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền

      – Dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

3) NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

          – Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

         – Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

         – Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

         – Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần.

 3) SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ, TẦM NHÌN   

       3.1.   Tầm nhìn:   Trở thành hệ thống trường  giáo dục có chất lượng, đào tạo thế hệ học sinh mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được sự phát triển mở cửa của đất nước..

       3.2. Hệ thống giá trị cơ bản:

           – Tính sáng tạo – Lòng nhân ái

          – Tính đoàn kết – Tinh thần trách nhiệm.

          – Tính trung thực – Khát vọng vươn lên                                                

       3.3. Sứ mệnh: Giáo dục học sinh tính sáng tạo, đủ đức đủ tài để phục vụ nhân dân và đất nước.

                                                                                                         HIU TRƯỞNG

                                                                                                               ( Đã kí)

         

                                                                                                      Nguyễn Thị Thu Hà