Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ số 877/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định, Quyết định ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở GD mầm non phổ thông trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030
CV số 230/CV-PGDĐT 11/04/2019 Công văn, Thông báo, về việc thông báo lịch nghỉ các ngày Lễ trong năm 2019
474/SGDĐT - VP 04/04/2019 Công văn, Thông báo, Chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Đăk Lăk về việc Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường...
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Số 01/KHCNTT-TrTH 24/10/2018 Thông báo, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019
1374/SGDĐT-VP 02/10/2018 Công văn, Hướng dẫn xét tặng Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
TT số 22/2018/tt-bgddt 28/08/2018 Thông tư, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành giáo dục
TT số 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cơ sở, Giáo viên phổ thông
VBHN 03/VBHN-BGDĐT 28/09/2016 Thông tư, Quy đinh Đánh giá Học sinh Tiểu học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1220/SGDĐT-VP 05/09/2016 Văn bản khác, Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm
số 3755/BGDĐT-GDTX 03/08/2016 Công văn, Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học.
Trang 1 / 212»